Proteín

Čo sú to proteíny? Sú v krmive psa dôležité? Je jedno, aké proteíny sú v krmive? Je dôležité množsto, či kvalita?